Analysis of January-June 2022 macroeconomic indicators of Navoi region

Analysis of January-June 2022 macroeconomic indicators of Navoi region
Shu davrda Navoiy viloyati YaHM 32149,8 mlrd.so‘mni tashkil etdi . Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 106,4 foizga o‘sib, YaHM tarkibida viloyatning ulushi 8,3 foizni tashkil etdi. Aholi jon boshiga YaHM hajmi o‘tgan mos davrga nisbatan 104,2 foizga oshib, 30 million 943 ming so‘mni tashkil etdi . Viloyat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning 97,8 foizini ,... ...

Similar news