Infografika: 2016-2021 yillarda O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati

Infografika: 2016-2021 yillarda O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati
Infografika yangilandi

To‘qimachilik va tikuvchilik-trikotaj sanoatining jadal rivojlanishi milliy iqtisodiyotga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

To‘qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarishda ham jiddiy tarkibiy o‘zgarishlar yuz berdi: konversiyaning past darajasida birlamchi mahsulotlarni sotishdan voz kechish va konversiyalarning yuqori darajalarida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va sotishni ko‘paytirish.

Agar 2016 yilda ip-kalavani sotishdan tushgan daromad sohaning umumiy daromadining 52 foizini tashkil etgan bo‘lsa, 2020 yilda 38 foizga teng bo‘lgan holda bu yillarda ip-kalava ishlab chiqarish ortib boraverdi, sotishdan tushgan tushum esa ikki barobar oshdi. Shu bilan birga, 4-qayta taqsimlash mahsulotlarining sanoatning umumiy daromadlaridagi ulushi 2016 yildagi 32 foizdan 2020 yilda 42 foizgacha o‘sdi. Qayta taqsimotning 3-darajali mahsulotlarning ulushi xuddi shunday 16,5 foizdan 19,4 foizgacha o‘sdi. Bularning barchasi sanoat tezroq ko‘proq xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishdan voz kechib, oxirgi iste’molchi uchun mo‘ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo‘naltirayotganidan dalolat beradi.

Ma’lumki, O‘zbekistonda aholini ish bilan ta’minlash masalasi dolzarbdir. Ilg‘or o‘sishga qaramay, iqtisodiyot hali tez o‘sib borayotgan aholining kerakli miqdordagi ish joylariga bo‘lgan talablarini qondira olmaydi. To‘qimachilik va tikuvchilik sanoati, ko‘p mehnat talab qiladigan sanoat sifatida, katta ish o‘rinlari yaratish qobiliyatiga ega.

2017-2020 yillar davomida tarmoqlarning rivojlanishi ish o‘rinlarining uch barobardan ko‘proq o‘sishiga olib keldi: 2016 yildagi 100,5 dan 2020 yilda 315 ming kishiga. 2020 yilda ish o‘rinlarining 2016 yilga nisbatan eng katta o‘sishi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishda qayd etildi - 3,3 baravar. O‘tgan yili tikuvchilik va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi, ya’ni tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish sohada band bo‘lganlarning 70 foizini tashkil etgan bo‘lsa, 2016 yilda bu ko‘rsatkich 61 tani tashkil etdi.

Yana bir muhim ta’sir - bu davlat byudjetiga tushumlarning ko‘payishi. To‘qimachilik va tikuvchilik- trikotaj korxonalaridan yillik byudjet tushumlari to‘rt baravarga oshdi - 309 dan 1227 milliard so‘mgacha. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, pandemiya va korxonalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan choralar bilan bog‘liq holda, 2020 yilda davlat byudjeti to‘qimachilik va tikuvchilik korxonalaridan jami 1 552,5 mlrd. 2016 yildagiga nisbatan besh marta nominalda.

2017-2020 yillarda O‘zbekistonda to‘qimachilik sanoatining rivojlanishining umumiy sharhini bu yerda o‘qishingiz mumkin.


Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar