Beruniyning iqtisodiy qarashlari

Beruniyning iqtisodiy qarashlari

Abu Rayhon Beruniyning mineralogiya to‘g‘risidagi ishlari, Hindiston tarixiga oid asari, taqvim yaratish borasidagi izlanishlari hozirda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. Qomusiy olim birinchilardan bo‘lib kurrai ara - globus yasagani, Kolumbdan to‘rt yarim asr oldin Amerika qit’asi mavjudligini taxmin etgani ham yaxshi ma’lum. Albatta, uning iqtisodiy merosini bekamu-ko‘st deyish qiyin, ammo u hozirgi zamon buyuk ilmu fani binosining poydevorini yaratganlardan biri bo‘ldi.