O‘zbekistonning Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan savdo aloqalari qanday kechmoqda?

O‘zbekistonning Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan savdo aloqalari qanday kechmoqda?
2021 yil yakunlariga ko‘ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi savdosining umumiy hajmida Yevropa Ittifoqi davlatlarining umumiy tovar aylanmasidagi ulushi 21 foiz, eksport 28 foiz va import 14 foizni tashkil etdi. Yevropaning 27 davlatini o‘z ichiga olgan O‘zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi hamkorligi mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotining ko‘plab sohalarini qamrab olgan va 30 yillik tarixga ega. O‘zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik imkoniyatlarini... ...

O'xshash yangiliklar