Analysis of macro-economic indicators of Bukhara region for January-June 2022

Analysis of macro-economic indicators of Bukhara region for January-June 2022
Bu davrda Buxoro viloyatining yalpi ichki mahsuloti 19476,5 milliard dollarni tashkil etdi. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,1 foizga oshib , viloyatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,0 foizni tashkil etdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan mos davrga nisbatan 102,5 foizga oshib, 9818,7 ming so'mni tashkil etdi . Viloyat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan... ...

Similar news