Analysis of macro-economic indicators of Bukhara region for January-June 2022

Analysis of macro-economic indicators of Bukhara region for January-June 2022

Bu davrda Buxoro viloyatining yalpi ichki mahsuloti 19476,5 milliard dollarni tashkil etdi. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,1 foizga oshib , viloyatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,0 foizni tashkil etdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan mos davrga nisbatan 102,5 foizga oshib, 9818,7 ming so'mni tashkil etdi .

Viloyat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 95,0 foizni , mahsulot sof soliqlari esa 5,0 foizni tashkil etdi .

Tarmoqlar bo‘yicha sanoatning YaHMdagi ulushi, shu jumladan qurilishda 28,8% ( 2021 -yilda – 26,9% ), qishloq xo‘jaligining ulushi 37,3% ( 2021 -yilda – 39,9% ), xizmatlar ulushi – 33,9% ( 2021 -yilda – 33,2 %). % ). 2021 yilda .

Respublika makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini shakllantirishda viloyatning hissasi katta, deb hisoblanadi. Viloyatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,0 foizni tashkil etib, hududlar o‘rtasida 8-o‘rinni, respublika sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi bo‘yicha 6-o‘rinni, 4,6 foizni tashkil etib, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi bo‘yicha 3-o‘rinni egallaydi. joy, 10,0% ni tashkil etadi.

Aholi jon boshiga asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashda viloyat respublika bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqori. Xususan, aholi jon boshiga YaHM, xizmatlar, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi bo‘yicha hududlar orasida 4-o‘rinni egallaydi.

Ghalibjon Tursunkulov
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi s
Samarqand filiali
Share this post

Similar news