Buxoro viloyatining 2022 yil yanvar-iyun makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Buxoro viloyatining 2022 yil yanvar-iyun makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili
Ushbu davrda Buxoro viloyati YaHM hajmi 19 476,5 mlrd. so‘mni tashkil etgan xolda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,1% ga o‘sgan, shuningdek YaIM tarkibida viloyatning hissasi 5,0% ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 9818,7 ming so‘mni tashkil qilgan o‘tgan mos davrga nisbatan 102,5% ga oshgan. Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning... ...

O'xshash yangiliklar