O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish omillari

O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish omillari
5 yillik makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda infratuzilma jihatdan, shuningdek, tog‘-kon sanoati, neft-gaz, to‘qimachilik va boshqa tarmoqlari rivojlangan yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat o‘z iqtisodiyotining xususiyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasiga ko‘ra (aholi jon boshiga YaIM ko‘rsatkichlari, YaIMning sohaviy tarkibi, turmush sifati va darajasi bilan belgilanadi) iqtisodiyoti o‘tish davrida bo‘lgan davlatlar sirasiga kiradi. Respublika milliy boyligining asosini tabiiy resurslar... ...

O'xshash yangiliklar