Islohotlarda markazning o‘rni

Islohotlarda markazning o‘rni
Tarixga nazar O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, makroiqtisodiy tahlil va prognozlashning zamonaviy usullarini biladigan, bozor iqtisodiyotini chuqur anglaydigan yosh kadrlarga ehtiyoj sezildi. Shu bois, BMTTD, Jahon banki va Germaniyaning Texnik ko‘maklashish jamiyati taklifi bilan 1999 yil 7 aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiy tadqiqotlar markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoyishi qabul qilindi. O‘sha yillari markaz faoliyati uchun belgilangan maqsadlar doirasi yetarlicha keng bo‘lib, u... ...

O'xshash yangiliklar