Konsepsiyalarni tanlashda kognitiv yondashuv

Konsepsiyalarni tanlashda kognitiv yondashuv
Kompaniyalarning strategik menejment masalalariga yondashuvlari tahlili Korxonani rivojlantirish va raqobatdoshligini oshirishda strategik boshqaruvni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, Prezidentimiz tashabbusi bilan ishlab chiqilgan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”da strategik yo‘nalishlarni rejalashtirishga qaratilgan yangi tizim yaratish maqsadi qo‘yilgan. Ushbu maqsadni ro‘yobga chiqarish, shuningdek, milliy iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda tarmoqlar va sohalarda boshlangan transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish strategik boshqaruvga... ...

O'xshash yangiliklar