Raqamli texnologiyalar – Yangi O‘zbekistonning rivojlanish “drayveri” sifatida

Raqamli texnologiyalar – Yangi O‘zbekistonning rivojlanish “drayveri” sifatida
So‘nggi yillarda global iqtisodiyotda kechayotgan tendensiyalar, pandemiyaning oqibatlari, AKTning jadal rivojlanishi milliy iqtisodiyotlarga ham ta’sir o‘tkazib, ulardagi tranformatsion jarayonlarning tezlashishiga turtki bo‘ldi. Iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish, xomashyo yetkazib berishga asoslangan iqtisodiyotdan yuqori qo‘shimcha qiymatli tovarlar va xizmatlar, xususan, IT mahsulotlar eksportiga yo‘naltirilgan iqtisodiyotga o‘tish rivojlanayotgan mamlakatlar, shu jumladan, O‘zbekiston uchun ham dolzarb bo‘lib turibdi. Tizimli ishlarning boshlanishi Yuqorida tilga olingan masalalar,... ...

O'xshash yangiliklar