Tashqi savdoni bojxona tariflari yordamida tartibga solish: O‘zbekiston va xalqaro tajriba

Tashqi savdoni bojxona tariflari yordamida tartibga solish: O‘zbekiston va xalqaro tajriba
Tashqi iqtisodiy faoliyat – kapital oqimi, tovar va xizmatlar savdosi, tashqi bozorga chiqish bilan bog‘liq iqtisodiy faoliyatlarni o‘zida birlashtirgan soha hisoblanadi. Xalqaro savdo mamlakatlarga o‘z bozorlarini kengaytirish va ichki bozorda mavjud bo‘lmagan tovar va xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Mutlaq[1] (A. Smit, 1776) va qiyosiy[2] (D. Rikardo, 1817) ustunlik nazariyalari davlatlarni xalqaro savdo munosabatlarini amalga oshirishlarini rag‘batlantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Xalqaro... ...

O'xshash yangiliklar