“Avesto”da iqtisodiy fikr kurtaklari

“Avesto”da iqtisodiy fikr kurtaklari
“Avesto”dagi iqtisodiy g‘oyalar majmui Qadimiy va nodir yodgorlik — “Avesto”ning vatani Xorazm yerlari deb e’tirof etiladi. Kitob o‘n ikki ming ho‘kiz terisidan ishlangan qog‘ozga bitilgan, ammo uning ayrim qismlarigina bizgacha yetib kelgan, xolos. Respublikamiz olimlarining tadqiqotlariga ko‘ra, zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo‘lgan “Avesto”, ya’ni, “Hayot yo‘riqnomasi” (asli “Ovasto”)da ham muhim iqtisodiy fikrlar bayon etilgan. Jumladan, sun’iy sug‘orish asosida dehqonchilik yuritish,... ...

O'xshash yangiliklar