O‘zbekistonning elektrotexnika sanoati

O‘zbekistonning elektrotexnika sanoati
Rivojlanish natijalari va 2023 yil istiqbollari O‘zbekiston iqtisodiyotining drayver tarmoqlari sirasiga kiruvchi elektrotexnika tarmog‘i jadal rivojlanishni namoyon etmoqda. Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida 2022-2026 yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravar, jumladan, elektrotexnika sanoatida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarni 2 baravar va eksportni 3 baravar oshirish nazarda tutilgan. Davlat e’tibori doirasida Hozirgi vaqtda elektrotexnika tarmog‘ida qariyb 500 ta ishlab chiqarish... ...

O'xshash yangiliklar