Forobiyning iqtisodiyot, jamiyat va davlat haqidagi qarashlari

Forobiyning iqtisodiyot, jamiyat va davlat haqidagi qarashlari
Abu Nasr Forobiy yashagan davr haqida IX-XII asrlarda Markaziy Osiyo ilg‘or ijtimoiy tafakkurning Sharqdagi yirik markazlaridan biriga aylandi. Bu davrda u har tomonlama rivojlanish pallasini boshidan kechirdi. Buyuk ipak yo‘li Tinch okeani atrofidagi mamlakatlar — Xitoy, Koreya va hokazolarni Vizantiya xamda G‘arbiy Yevropa bilan chambarchas bog‘lar edi. Bu esa karvon yo‘li orqali minglab odamlar, ot-ulovlar, turli-tuman mahsulotlarning qarama-qarshi harakatini, almashinuvini... ...

O'xshash yangiliklar