IT-ta’lim va mehnat bozori

IT-ta’lim va mehnat bozori
Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish milliy iqtisodiyot o‘sishining eng muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiyot barcha sohalarining yangi raqamli voqelikka, shu jumladan, mehnat bozoriga moslashishi raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatlarning raqobatdosh ustunligi hisoblanadi. Xalqaro elektraloqa ittifoqining (XEI) strategik maqsadlariga ko‘ra, yuqori sifatli IT-kadrlarni tayyorlamay turib, IT sohasini rivojlantirish imkonsiz. Shuningdek, Axborot jamiyati masalalari bo‘yicha Butunjahon sammitida ham axborot jamiyatining shakllanishi ko‘p jihatdan... ...

O'xshash yangiliklar