O‘zbek xalq dostonlarida xo‘jalik faoliyati tasviri

O‘zbek xalq dostonlarida xo‘jalik faoliyati tasviri
Sharq adabiyotiga mansub liro-epik turdagi ko‘p qismli poetik asarlar – dostonlar deb nomlanadi. Dostonlarning shakli ko‘pincha she’riy va nasr aralash uchraydi. Xalq ijodiyoti bunday dostonlarga nihoyatda boy. Ular xalq hayotining tarixiy taraqqiyot davri uchun xosdir, ularda muhim mavzular ko‘tarilib, ertaknamo syujet, afsona va rivoyatlar shoir, baxshilar tomonidan qayta ishlanadi. Biz ko‘rib chiqmoqchi bo‘lgan asarlarda xalqning iqtisodiy-xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan... ...

O'xshash yangiliklar