Ўзбек халқ достонларида хўжалик фаолияти тасвири

Ўзбек халқ достонларида хўжалик фаолияти тасвири
Шарқ адабиётига мансуб лиро-эпик турдаги кўп қисмли поэтик асарлар – достонлар деб номланади. Достонларнинг шакли кўпинча шеърий ва наср аралаш учрайди. Халқ ижодиёти бундай достонларга ниҳоятда бой. Улар халқ ҳаётининг тарихий тараққиёт даври учун хосдир, уларда муҳим мавзулар кўтарилиб, эртакнамо сюжет, афсона ва ривоятлар шоир, бахшилар томонидан қайта ишланади. Биз кўриб чиқмоқчи бўлган асарларда халқнинг иқтисодий-хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган... ...

Ўхшаш янгиликлар