O‘zbekistonda BRMga erishish istiqbollari

O‘zbekistonda BRMga erishish istiqbollari
Global reyting yo‘nalishlarida Bugungi kunda O‘zbekistonda BRMning muhim yutug‘i – Milliy BRMlarni ro‘yobga chiqarish ularni milliy dastur va strategiyalarga kiritish orqali amalga oshirilayotgani hisoblanadi. Ayni paytda 190 dan ziyod strategik hujjatlar, tarmoq dasturlari va strategiyalarga BRM ko‘rsatkichlari kiritilgan. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi ham barqaror rivojlanish maqsadlari bilan chambarchas bog‘liq. Shu bois, erishilgan natijalarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash,... ...

O'xshash yangiliklar