Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari
Prezident Shavkat Mirziyoyevning “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni loyihasi qabul qilindi. Bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotni asosiy “drayver” sohaga aylantirishga mo‘ljallangan maqsadining mazmun-mohiyatini va ahamiyati juda muhimdir. Chunki sohani “drayver” deb nomlanishi bejizga emas, zero raqamlashtirish jarayoni iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarining samaradorlik darajasini hamda barqaror iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Raqamlashtirish... ...

O'xshash yangiliklar