O‘zbekiston bank tizimi: transformatsiya, xususiylashtirish va raqamlashtirish

O‘zbekiston bank tizimi: transformatsiya, xususiylashtirish va raqamlashtirish
Har qanday mamlakat iqtisodiyotida bank tizimi juda muhim o‘ringa ega bo‘lib, ushbu sektor moliyaviy resurslarni safarbar qilish, taqsimlash va yo‘naltirish funksiyalarini bajaradi. Bank tizimi barqarorligi, samaradorligi, raqobatbardoshliligi va bozor ehtiyojlariga javob berishi bilan iqtisodiy o‘sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bank tizimi investitsiyalar, iste’mol, ishlab chiqarish, bandlik, inflyasiya darajasi va boshqa iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’sir ko‘rsatadi. Belgilangan vazifalar So‘nggi... ...

O'xshash yangiliklar