O‘zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish istiqbollari

O‘zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish istiqbollari
Mamlakatda Fond bozori Jahon amaliyotidan ma’lumki, kapital bozori moliya bozorining tarkibiy qismi bo‘lib, unda uzoq muddatli pul mablag‘lari (vositalari) muomalada bo‘ladi. Kapital bozori orqali iqtisodiyotdagi bo‘sh turgan mablag‘lar qayta taqsimlanib, turli xil daromad keltiruvchi moliyaviy aktivlarga yo‘naltiriladi. Yurtimizda o‘tkazilayotgan keng qamrovli islohotlar qatorida milliy kapital bozorini rivojlantirish borasida ham davlatimiz tomonidan aniq maqsad va vazifalarga ega bo‘lgan bir qancha farmon... ...

O'xshash yangiliklar