Qishloq joylarni barqaror rivojlantirish: Farg‘ona vodiysi misolida

Qishloq joylarni barqaror rivojlantirish: Farg‘ona vodiysi misolida
Qishloq tushunchasi joy/makonni anglatsa-da, ayni paytda sotsiologik nuqtai nazardan kengroq tushuncha bo‘lib, mazkur joyning ijtimoiy-iqtisodiy xarakteristikasini aks ettiradi. Qishloq tushunchasi qishloq xo‘jaligi, an’anaviy turmush tarzi va ishlab chiqarish munosabatlariga asoslangan hamda shaharlarga nisbatan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar sekin kechadigan, ijtimoiy mehnat taqsimoti nisbatan past bo‘lgan muhitni ifoda etadi. Global miqyosda qashshoqlik va ocharchilikning kuchayishi, qishloq va shahar o‘rtasidagi farqning ortishi, mintaqa va... ...

O'xshash yangiliklar