Surxondaryo viloyatining 2021 yildagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Surxondaryo viloyatining 2021 yildagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

2021 yil yakunlari buyicha Surxondaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 30 090,5 mlrd.so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2020 yilga nisbatan 107,8% ni tashkil qildi.

Viloyatda yaratilgan YaHMning Respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 4,1% (2020 yilda 4,1%)ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 10-o‘rin (2020 yilda 9-o‘rin)ni egallagan.

YaHM tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan xolda - 16,1% (2020 yilda15,6%), qishloq ho‘jaligi ulushi 47,9% (2020 yilda 48,4%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 36,0% (2020 yilda 36%)ni tashkil qilgan. YaHMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 77,3% (2020 yilda 77,1%)ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi 11 095,3 ming so‘mni tashkil qilgan holda (hududlar orasida 14-o‘rin) 2020 yilga nisbatan 105,5%ga oshgan.

Sanoat

Viloyatda 6 785,9 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2020 yilga nisbatan 111,4% (o‘sish ko‘rsatkichlari bo‘yicha Respublika hududlari orasida 7-o‘rin)ga oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 1,5%ni tashkil qilgan va hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan. Sanoat mahsulotlarining 51,4%i (2020 yilda 45,3%) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan yaratilgan.

Shuningdek, viloyat sanoati tarkibida tog‘ kon sanoatining ulushi-2,9%, ishlab chiqariladigan sanoatning ulushi 90,3%, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sanoatining ulushi 5,4%, suv bilan ta’minlash kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish sanoatining ulushi – 1,4%ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari hajmi 2 505,2 ming so‘mni (hududlar orasida 14-o‘rin) tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 109,1%ga oshgan.

Iste’mol tovarlari

Viloyatda 2 492,1 mlrd.so‘mlik (2020 yilga nisbatan 110,1%) iste’mol tovarlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikadagi ulushi 1,6%ni tashkil qilgan holda hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan.

Qishloq xo‘jaligi

Viloyatda 24 016,4 mlrd.so‘mlik qishloq xo‘jaliklari mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2020 yilga nisbatan 104,6%ga oshgan. Respublika qishloq xo‘jalik mahsulotlarida viloyatning ulushi 7,6 %ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 8 855,6 ming so‘mni(Respublika hududlari orasida 8-o‘rin) tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 102,4%ga oshgan.

Xizmat ko‘rsatish

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 10 387,2 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 120,1%ga oshgan. Xizmatlar hajmining Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 3,7%ni tashkil qilib hududlar orasida 9-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 3 830,1 ming so‘m (hududlar orasida oxirgi o‘rin)ni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 117,6%ga oshgan.

Chakana savdo

Chakana savdo hajmi 15 090,1 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 108,5%ga oshgan. Chakana savdo hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 6%ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 8-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi chakana savdo hajmi 5 564,2 so‘m (hududlar orasida 7- o‘rin)ni tashkil qilgan holda 106,2%ga o‘sgan.

Qurilish ishlari

Qurilish ishlari hajmi 5 863,1 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 112,8%ga oshgan. Viloyatda qurilish ishlari hajmining Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 5,5%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 11 326,5 mlrd.so‘mni tashkil qilgan va 2020 yilga nisbatan 103,2%ga oshgan bo‘lib, Respublikadagi ulushi 4,6% (hududlar orasida 11-o‘rin)ni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar hajmi 4 176,4 ming so‘mni tashkil qilgan bo‘lib 2020 yilga nisbatan 101%ga oshgan.

Tashqi savdo aylanmasi

Tashqi savdo aylanmasi hajmi 443,1 mln.dollarni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 106,3%ga oshgan. Viloyat tashqi savdo aylanmasining Respublika jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 1,1%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksportning ulushi – 53,1%, importning ulushi – 46,9%ni tashkil qilgan.

2021 yilda jami amalga oshirilgan eksport hajmi 235,3 mln.dollarni tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 110,2%ga, import hajmi – 207,7 mln.dollarni tashkil kilgan holda 102,1%ga oshgan.

Viloyatda amalga oshirilgan eksportning Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 1,4% va importning Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 0,8%ni tashkil qilgan.

2021 yil davomida 5 050 ta yangi kichik sub’yektlari tashkil etilgan va ro‘yxatdan o‘tgan kichik biznes sub’yektlari soni 2020 yilga nisbatan 13,7%ga oshgan.

Anvar Qobilov

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Qashqadaryo filiali Sektor mudiri

Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar