Surxondaryo viloyatining 2022 yil 1-chorak uchun asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Surxondaryo viloyatining 2022 yil 1-chorak uchun asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

2022 yilning yanvar-mart oylarida Surxondaryo viloyatdagi yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 5374,9 mlrd so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2021 yilning mos davriga nisbatan 104,6%ni (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha hududlar orasida 11-o‘rin) tashkil qilgan.

Viloyatda yaratilgan YaHMning respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3,3% (2021 yilning mos davrida 3,4%)ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 12-o‘rinni egallagan.

YaHM tarkibida sanoat ulushi (qurilish bilan birgalikda) – 18,3% (2021 yilning mos davrida 18,6%), qishloq xo‘jaligi - 27,7% (28,1%) va xizmat ko‘rsatish sohasi - 54% (53,3%)ni tashkil qilgan. YaHMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 68,6% (o‘tgan yilning mos davrida 68,9%) ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi 2022 yil yanvar-mart oylarida 1954,2 ming so‘mni tashkil qilgan holda (hududlar orasida oxirgi o‘rin) 2021 yilning mos davriga nisbatan 102,2%ga oshgan.

Sanoat

Viloyatda 2022 yil yanvar-mart oylarida 1269,5 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021 yilning mos davriga nisbatan 103,8%ga (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha hududlar orasida oxirgi o‘rin) oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 1,1 foizni tashkil qilgan. Sanoat mahsulotlarining 37,4%i (2021 yilning mos davrida 37,2%) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan yaratilgan. Shuningdek, viloyat sanoati tarkibida tog‘-kon sanoatining ulushi – 2,1%, ishlab chiqariladigan sanoat – 89,8%, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sanoati – 6,2%, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish sanoati – 1,9%ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari hajmi 461,6 ming so‘m (hududlar orasida oxirgi o‘rin)ni tashkil qilgan holda 2021 yilning mos davriga nisbatan 101,4 foizga oshgan.

Iste’mol tovarlari

Viloyatda 381,1 mlrd so‘mlik (2021 yilning mos davriga nisbatan 94,1%) iste’mol tovarlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikadagi ulushi 1,0%ni tashkil qilgan holda hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan. Tahlil qilinayotgan davr mobaynida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat tovarlari hajmi 195,3 mlrd so‘m (o‘tgan yilga nisbatan 88,2%), nooziq-ovqat tovarlari hajmi 185,8 mlrd so‘m (101,2%)ni tashkil qilgan.

Qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligi

Viloyatda 2 434,6 mlrd so‘mlik qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021 yilning mos davriga nisbatan 103,8%ga oshgan. Respublika qishloq xo‘jalik mahsulotlarida viloyatning ulushi 7,3%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 8-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 885,2 ming so‘mni (hududlar orasida 7-o‘rin) tashkil qilgan holda 2021 yilning mos davriga nisbatan 101,4 foizga oshgan.

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2 732,8 mlrd so‘mni tashkil qilgan holda, 2021 yilning mos davriga nisbatan 112,1%ga oshgan. Xizmatlar hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 3,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 8-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 993,6 ming so‘m (hududlar orasida 12-o‘rin)ni tashkil qilgan holda, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,5 foizga oshgan.

Chakana savdo

Chakana savdo hajmi 3 669,9 mlrd. so‘m (2021 yilning mos davriga nisbatan 105,7%)ni, Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 6,2%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi chakana savda hajmi 1334,3 ming so‘m (hududlar orasida 8-o‘rin)ni tashkil qilgan holda, 103,2 foizga oshgan.

Qurilish ishlari

Qurilish ishlari hajmi 1269,7 mlrd. so‘mni tashkil qilgan holda, o‘tgan yilga nisbatan 106,7%ga oshgan. Viloyatda qurilish ishlari hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 5,3%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Asosiy kapitilga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2 444,2 mlrd so‘mni tashkil qilgan (2021 yilning mos davriga nisbatan 128,6%) va Respublikadagi ulushi 4,9% (hududlar orasida 11-o‘rin)ni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 888,7 ming so‘mni (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 125,6%) tashkil qilgan bo‘lib, hududlar orasida 11-o‘rinni egallagan.

Tashqi savdo aylanmasi

Tashqi savdo aylanmasi hajmi 108,2 mln AQSh dollari (2021 yilga nisbatan 93,3 foiz)ni tashkil qilgan. Viloyat tashqi savdo aylanmasining Respublika jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 0,8%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksportning ulushi - 54%, importning ulushi - 46%ni tashkil qilgan. 2022 yilning yanvar-mart oylarida jami amalga oshirilgan eksport xajmi – 57,9 mln dollar (2021 yilning mos davriga nisbatan 121,5%ga)bo‘lib, Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 1,0%ni tashkil qilgan. Import xajmi esa – 50,3 mln dollar (73,6%)ga teng bo‘lib, Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 0,7%ni tashkil qilgan.

2022 yilning yanvar-mart oylarida viloyatda 1372 ta (o‘tgan yilning mos davrida 1677 ta) yangi kichik biznes sub’yektlari tashkil etilgan.

Furqat Islomov

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Qashqadaryo viloyati yetakchi ilmiy xodimi


Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar