Mustaqillik tarixini eslab

Mustaqillik tarixini eslab
Og‘ir to‘qsoninchi yillar Sobiq Ittifoq davrida O‘zbekiston sanoat-agrar respublika hisoblanib, Markaziy Osiyo respublikalari ichida nisbatan rivojlangan sanoat sektoriga ega edi. SSSRda o‘zbek paxtasi Rossiyaga, o‘zbek gazi “Markaz”ga (gaz quvuri “O‘rta Osiyo – Markaz” deb atalar edi), u yerdan esa ma’lum hajmda Yevropaga jo‘natilardi. O‘zbekistonga Rossiya, Belorussiya, Ukrainadan uskunalar va mashinalar keltirilgan. Investitsiyalar markazdan – Moskvadan taqsimlanar edi. Biroq SSSR parchalanishi... ...

O'xshash yangiliklar