Минтақалар инвестицион тараққиётини статистик баҳолаш

Минтақалар инвестицион тараққиётини статистик баҳолаш
Минтақаларга киритилган инвестицияларнинг тармоқлар ривожланишига таъсирини статистик баҳолашда эконометриканинг cтруктуравий тенгламаларни моделлаштириш (Structural equation models – SEM) моделидан фойдаланамиз. Структуравий тенгламани моделлаштириш ёки тенгламалар системаси кўринишидаги эконометрик моделлар орқали корреляциясини ўрганиб чиқишда минтақалар иқтисодиётининг тармоқларида инвестициянинг жозибадорлигини статистик баҳолаш мукаммал модел сифатида таклиф қиламиз. Структуравий тенгламани моделлаштириш тушунчаси статистик маълумотларни мослаштирадиган турли хил математик моделлар, компьютер алгоритмлари ва статистик усулларнинг... ...

Ўхшаш янгиликлар