Xalq maqollari va matallarida iqtisodiy tushunchalarning yoritilishi

Xalq maqollari va matallarida iqtisodiy tushunchalarning yoritilishi
Xalqimiz tomonidan ko‘p ming yillar davomida shakllantirilgan maqol va matallarda aksariyat iqtisodiy g‘oyalar o‘z aksini topgan. Dastlabki maqol qachon paydo bo‘lganligi noma’lum, ammo u xalqimiz kabi qadimiydir. O‘rta Osiyo xalqlari rivojlanishida maqol va matallarning ahamiyati nihoyatda katta. Ularning o‘ziga xos xususiyati shundaki, maqollar doimo yaratilib borilgan va yillar davomida sayqallangan, shu sababli katta davrni qamraydi va keng fikrlarni ifodalaydi. Maqollarda... ...

O'xshash yangiliklar