Infografika: O‘zbekistonning makroiqtisodiy siyosati — islohotlarning maqsad va natijalari

Infografika: O‘zbekistonning makroiqtisodiy siyosati — islohotlarning maqsad va natijalari
2017-2022 yillarga mo‘ljallangan iqtisodiy islohotlar 2017 yildan boshlab O‘zbekiston jamiyat iqtisodiy hayotining barcha jabhalarini isloh qilishning mustahkam yo‘liga qadam qo‘ydi. Iqtisodiy siyosat choralari tovar-pul va valyuta munosabatlarini liberallashtirish, iqtisodiyotda davlatning ishtirokini kamaytirish va ishlab chiqaruvchilarga soliq yukini kamaytirishning asosiy vazifalarini hal qilishga qaratilgan: iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishda bozor institutlarining rolini oshirish, shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirishdagi to‘siqlarni bartaraf etish choralari ko‘rildi; milliy... ...

O'xshash yangiliklar