Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning 1-choragi uchun asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning 1-choragi uchun asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

2022 yilning yanvar-mart oylarida Qashqadaryo viloyatining yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 8 360,5 mlrd so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2021 yilning mos davriga nisbatan 103,2%ni (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha hududlar orasida 13-o‘rin) tashkil qildi.

Viloyatda yaratilgan YaHMning respublika yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 5,1% (2021 yilning mos davrida 5,4%) bo‘lgan holda Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona viloyatlaridan keyingi 6-o‘rinni egallagan.

YaHM tarkibida sanoatning ulushi (qurilishni qo‘shgan holda) - 31,4% (o‘tgan yilning mos davrida 33,3%), qishloq xo‘jaligi - 21,0% (20,8%) va xizmat ko‘rsatish - 47,6% (45,9%) ni tashkil qilgan. YaHMning 57,4% (o‘tgan yilning mos davrida 56,9%) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan yaratilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi 2447,6 ming so‘mni tashkil qilgan holda (Hududlari orasida 11-o‘rin) o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 101,0 %ga oshgan.

Sanoat

Viloyatda 4702,4 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,7% (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha hududlar orasida 10-o‘rin)ga oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 4,1%ni va hududlar orasida 7-o‘rinni egallangan. Sanoat mahsulotlarining 23,8%i (o‘tgan yilning mos davrida 21,6%) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan yaratilgan. Shuningdek, viloyat sanoati tarkibida tog‘-kon sanoatining ulushi – 7,0%, ishlab chiqariladigan sanoat - 68,1%, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sanoati - 24,2%, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish sanoati - 0,7%ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari hajmi 1376,7 ming so‘m (Hududlar orasida 12-o‘rin) bo‘lgan holda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 102,5%ga oshgan.

Iste’mol tovarlari

Viloyatda 832,0 mlrd so‘mlik (2021 yilning mos davriga nisbatan 102,7%) iste’mol tovarlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikadagi ulushi 2,3%ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 12-o‘rinni egallagan. Tahlil qilinayotgan davr mobaynida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat tovarlari hajmi 539,3 mlrd so‘m (o‘sish ko‘rsatkichi 102,5%), nooziq-ovqat tovarlari 292,7 mlrd so‘mni (102,9%) tashkil qilgan.

Qishloq xo‘jaligi

Viloyatda 2746,4 mlrd so‘mlik qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 101,1%ga oshgan. Respublika qishloq xo‘jaligida viloyatning ulushi 8,2% bo‘lgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 804,0 ming so‘mni (Hududlar orasida 9-o‘rin), 2021 yilning mos davriga nisbatan 98,9%ni tashkil qilgan.

Xizmat ko‘rsatish

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 3353,7 mlrd so‘m bo‘lgan holda, 112,5%ga oshgan. Xizmatlar hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 4,5% bo‘lib, hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 981,8 ming so‘m (hududlar orasida 14-o‘rin) bo‘lgan holda, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 110,1 %ga oshgan.

Chakana savdo

Chakana savdo hajmi 3719,7 mlrd. so‘m (104,7%), respublikadagi ulushi 6,3%ni bo‘lgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi chakana savda hajmi 1089,0 ming so‘m (hududlar orasida 12-o‘rin)ni tashkil etib, 102,4%ga oshgan.

Qurilish ishlari

Qurilish ishlari hajmi 1 441,7 mlrd. so‘mni (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 94,6%), respublikadagi ulushi 6,0%ni tashkil etib, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 3 668,2 mlrd so‘mni (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 121,5%), respublikadagi ulushi 7,3% (hududlar orasida 4-o‘rin)ni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 1 073,9 ming so‘m bo‘lib (2021 yilning mos davriga nisbatan 118,9%), hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan.

Tashqi savdo aylanmasi

Tashqi savdo aylanmasi hajmi 146,8 mln dollarni tashkil qilgan holda 159,9%ga oshgan. Viloyat tashqi savdo aylanmasining respublika jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 1,1% bo‘lib, hududlar orasida 12-o‘rinni egallagan. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport va importning ulushi teng (73,4 mln dollardan) bo‘lgan. Xususan, joriy yilning yanvar-mart oylari mobaynida eksport hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 152,1%ga, import hajmi esa 168,5%ga oshgan. Viloyatda amalga oshirilgan eksport va importning respublika ko‘rsatkichidagi ulushi mos ravishda 1,3% va 1,0% ni tashkil qilgan.

2022 yilning yanvar-mart oylarida viloyatda 1764 ta (o‘tgan yilning mos davrida 3050 ta) yangi kichik biznes sub’yektlari tashkil etilgan.

Anvar Qobilov

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Sektor mudiri


Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar