Infografika: Sirdaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi

Infografika: Sirdaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari 2017-2022 yillarda amalga oshirilgan faol islohotlar jarayonida Sirdaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy o‘zgarishlarni tahlil qildi. 2017-2022 yillar davomida Sirdaryo viloyatining yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) 6,8 trln so‘mdan 18,1 trln so‘mga oshdi va uning real hajmi 26 foizga o‘sdi. Bu, o‘z navbatida, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmining 8,4 mln so‘mdan 20,4 mln so‘mga... ...

O'xshash yangiliklar