Iqtisodiy tafakkur taraqqiyotida ajdodlarimiz xizmatlari

Iqtisodiy tafakkur taraqqiyotida ajdodlarimiz xizmatlari
Bundan tashqari, qator o‘zbek davlatlarining hukmdorlari o‘z amaliy faoliyatlarida iqtisodiyotni rivojlantirish va davlatni boshqarish bo‘yicha ulkan ahamiyatga molik islohotlar o‘tkazishgan. Ushbu maqolada biz moliya-soliq fani va amaliyoti misolida buyuk vatandoshlarimizning iqtisodiy tafakkur va iqtisodiy fanlarning shakllanishi hamda taraqqiy etishiga qo‘shgan xizmatlari haqida fikr yuritamiz. Insoniyat tarixida ilk davlatlar paydo bo‘lishi va ularning turli-tuman xarajatlarini qoplash maqsadida soliqlardek o‘ta muhim vosita... ...

O'xshash yangiliklar