Islohotlar shiddati tobora oshmoqda

Islohotlar shiddati tobora oshmoqda
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy o‘sishning yuqori sur’atlarini saqlab qolish olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanib, 2021 yil ushbu maqsadga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi. O‘tgan yili iqtisodiy o‘sish sur’ati 7,4%ni tashkil etdi, bu esa avval berilgan prognozlardan 5-6% yuqori va o‘ta ko‘p (ayniqsa, 2020 yilda pandemiya bilan bog‘liq bo‘lgan 1,9 foiz past iqtisodiy o‘sish fonida). Aholi jon... ...

O'xshash yangiliklar