2023 yil yakuniga ko‘ra Jizzax viloyatining demografik holati

2023 yil yakuniga ko‘ra Jizzax viloyatining demografik holati
Jizzax viloyatining doimiy aholisi soni 2023 yil yakuni bilan 1 507,4 ming kishini tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 31,9 ming kishiga yoki 102,2%ga ko‘paydi. Jumladan, shahar aholisi soni 707,3 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 46,9%), qishloq aholisi soni 800,1 ming kishi (53,1%)ni tashkil etdi. Viloyat hududlari kesimida tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, 2023 yil yanvar-dekabr holatiga eng ko‘p aholi... ...

O'xshash yangiliklar