Makroiqtisodiy barqarorlik – iqtisodiy islohotlarning muhim asosi

Makroiqtisodiy barqarorlik – iqtisodiy islohotlarning muhim asosi
Odatda, makroiqtisodiy barqarorlik deganda iqtisodiyotning muhim ko‘rsatkichlari muvozanatda bo‘lgani tushuniladi, xususan, yalpi talab va yalpi taklif, to‘lov balansi, byudjet daromadlari va xarajatlari, jamg‘arma va investitsiyalar shular jumlasidan. Shuningdek, jahon hamjamiyatida makroiqtisodiy barqarorlikning muhim ko‘rsatkichlaridan biri – aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot (YaIM) hisoblanadi. Jahon bankining xarid qobiliyati bo‘yicha aholi jon boshiga YaIMning konsepsiyasi mamlakatlarning iqtisodiy farovonligini baholash uchun ishlab... ...

O'xshash yangiliklar