Макроиқтисодий барқарорлик – иқтисодий ислоҳотларнинг муҳим асоси

Макроиқтисодий барқарорлик – иқтисодий ислоҳотларнинг муҳим асоси
Одатда, макроиқтисодий барқарорлик деганда иқтисодиётнинг муҳим кўрсаткичлари мувозанатда бўлгани тушунилади, хусусан, ялпи талаб ва ялпи таклиф, тўлов баланси, бюджет даромадлари ва харажатлари, жамғарма ва инвестициялар шулар жумласидан. Шунингдек, жаҳон ҳамжамиятида макроиқтисодий барқарорликнинг муҳим кўрсаткичларидан бири – аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳисобланади. Жаҳон банкининг харид қобилияти бўйича аҳоли жон бошига ЯИМнинг концепцияси мамлакатларнинг иқтисодий фаровонлигини баҳолаш учун ишлаб... ...

Ўхшаш янгиликлар