Boburiylarning soliq siyosati

Boburiylarning soliq siyosati
Kichik sonli qo‘shin bilan aholi soni juda katta yurtni bosib olib, unda bir necha asr davomida hukmronlik qilish holatlari insoniyat tarixida kam uchraydi. Tarixdan ma’lumki, mahalliy xalq kindik qoni tomgan zaminni o‘zgalar bosib olganligiga uzoq chiday olmaydi va aksariyat hollarda kelgindilarni o‘z yurtidan tezda haydab chiqaradi. Lekin chetdan kelgan podsholar mahalliy hokimlarga nisbatan barcha jabhalarda adolatli bo‘lganliklari tufayli tarixda o‘z... ...

O'xshash yangiliklar