"Yashil" iqtisodiyotga o‘tishning huquqiy jihatlari

O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari haqida XXI asrda – iqlim o‘zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi va atrof-muhit ifloslanishi oqibatida butun insoniyat oldida ekologik xavfsizlik masalasi dolzarb muammoga aylandi. Yer yuzida aholi sonining o‘sib borishi, fan-texnika taraqqiyoti va mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi, tabiiy resurlarning ko‘p miqdorda o‘zlashtirilishi va qayta ishlanishi oqibatida tabiatga zarar yetkazilishiga olib kelmoqda. Mamlakatlar oldida tez sur’atlarda o‘sib borayotgan aholini... ...

O'xshash yangiliklar