Qashqadaryo viloyatining 2021 yildagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatining 2021 yildagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

2021 yil yakunlari bo‘yicha Qashqadaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 43 833,3 mlrd.so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2020 yilga nisbatan 107,6%ni tashkil qildi.

Viloyatda yaratilgan YaHMning Respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 6,0% (2020 yilda 5,9%)ni tashkil qilgan holda Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona viloyatlaridan keyingi 6-o‘rin (2020 yilda 7-o‘rin)ni egallagan. YaHM tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda - 24,2% (2020 yilda 23,3%), qishloq xo‘jaligi ulushi 41,4% (2020 yilda 42,2%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 34,4% (2020 yilda 34,5%) ni tashkil qilgan. YaHMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 69% (2020 yilda 71,5%) ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi 12 999,6 ming so‘mni tashkil qilgan holda (Respublika hududlari orasida 12-o‘rin) 2020 yilga nisbatan 105,6 %ga oshgan.

Sanoat

Viloyatda 18 741,1 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2020 yilga nisbatan 115,3% (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha Respublika hududlari orasida 4-o‘rin)ga oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 4,1 foiz (2020 yilda 4,0%)ni tashkil qilgan va hududlar orasida 8-o‘rin (2020 yilda 8-o‘rin)ni egallangan. Sanoat mahsulotlarining 26,3%i (2020 yilda 34,6%) kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan yaratilgan. Shuningdek, viloyat sanoati tarkibida tog‘-kon sanoatining ulushi - 10,8%, ishlab chiqariladigan sanoatning ulushi - 64,9%, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sanoatining ulushi - 23,5%, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish sanoatining ulushi - 0,8%ni tashkil qilgan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari xajmi 5 558,1 ming so‘mni (Respublika hududlari orasida 12-o‘rin) tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 113,1%ga oshgan.

Iste’mol tovarlari

Viloyatda 4615,4 mlrd.so‘mlik (2020 yilga nisbatan 98,0%) iste’mol tovarlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikadagi ulushi 3,0% (2020 yilda 3,8%)ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 9-o‘rin (2020 yilda 9-o‘rin)ni egallagan.

Qishloq xo‘jaligi

Viloyatda 29 352,8 mlrd.so‘mlik qishloq xo‘jaliklari mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2020 yilga nisbatan 102,2%ga oshgan. Respublika qishloq xo‘jalik mahsulotlarida viloyatning ulushi 9,2%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 4-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 8 705,2 ming so‘mni (Respublika hududlari orasida 9-o‘rin) tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 100,3%ga oshgan.

Xizmat ko‘rsatish

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 132 624,4 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 118,4%ga oshgan. Xizmatlar hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 4,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 3 933,2 ming so‘m (hududlar orasida 13-o‘rin)ni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 116,2%ga oshgan.

Chakana savdo

Chakana savdo hajmi 16 320,5 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 108,5%ga oshgan. Chakana savdo xajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 6,5%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan. Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi chakana savda hajmi 4 810,1 ming so‘m (hududlar orasida 12-o‘rin)ni tashkil qilgan holda, 106,4%ga oshgan.

Qurilish ishlari

Qurilish ishlari hajmi 6 071,9 mlrd.so‘mni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 112,7%ga oshgan. Viloyatda qurilish ishlari hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 5,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Asosiy kapitilga kiritilgan investitsiyalar hajmi 16 225,1 mlrd.so‘mni tashkil qilgan (2020 yilga nisbatan 72,7%) va Respublikadagi ulushi 6,6% (hududlar orasida 6-o‘rin)ni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 4 811,9 ming so‘mni tashkil qilgan (2020 yilga nisbatan 71,4%).

Tashqi savdo aylanmasi

Tashqi savdo aylanmasi xajmi 661,9 mln.dollarni tashkil qilgan holda, 2020 yilga nisbatan 122,1%ga oshgan. Viloyat tashqi savdo aylanmasining Respublika jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 1,6 %ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 10-o‘rinni egallagan. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksportning ulushi -40,2%, importning ulushi -59,8%ni kamayishni ko‘rsatdi.

2021 yilda jami amalga oshirilgan eksport xajmi - 270,5 mln.dollarni tashkil qilgan holda 2020 yilga nisbatan 138,4%ga, import xajmi - 391,4 mln.dollarni tashkil qilgan holda 112,9%ga oshgan. Viloyatda amalga oshirilgan eksport va importning Respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 1,5%ni tashkil qilgan.

2021 yil davomida 9 463 ta yangi kichik sub’yektlari tashkil etilgan va ro‘yxatdan o‘tgan kichik biznes sub’yektlari soni 2020 yilga nisbatan 24,9%ga oshgan.

Anvar Qobilov

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar Markazi

Qashqadaryo filiali Sektor mudiri

Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar