Qimmatli qog‘ozlar bozori muammolari va ularning yechimi: O‘zbekiston kapital bozori haqida

Qimmatli qog‘ozlar bozori muammolari va ularning yechimi: O‘zbekiston kapital bozori haqida
Qimmatli qog‘ozlar bozori aksariyat mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Fond bozorining roliga yetarlicha baho bermaslik davlatga qimmatga tushishi mumkin, chunki iqtisodiy inqirozlar aynan fond bozorlaridan boshlanib, so‘ng odatda, iqtisodiyotning real sektorlari tarmoqlariga tarqaladi. 1929 yili AQShda Nyu-York fond birjasining qulashi bunga yaqqol misol bo‘lishi mumkin, keyinchalik u 1929-1934 yillardagi Jahon iqtisodiy inqiroziga aylanib, tarixga “Buyuk depressiya” nomi bilan kirdi.... ...

O'xshash yangiliklar