Qoraqalpog‘iston Respublikasining 2021 yil yakunlari bo‘yicha asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlili

Qoraqalpog‘iston Respublikasining 2021 yil yakunlari bo‘yicha asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlili
2021 yil Qoraqalpog‘iston Respublikasi yalpi hududiy mahsuloti 2020 yilga nisbatan 7,4 foizga o‘sdi va 26,3 trln.so‘mni tashkil etdi. Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi esa 13,6 mln.so‘mni tashkil etib, 2020 yilga nisbatan 6,0 foizga o‘sdi. 2021 yil hudud iqtisodiyoti uchun juda muvaffaqiyatli yil bo‘ldi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar tufayli, shu bilan birga, koronavirus pandemiyasi bilan bog‘liq... ...

O'xshash yangiliklar