Samarqand viloyatining 2022 yil yanvar-iyun oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Samarqand viloyatining 2022 yil yanvar-iyun oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili
Ushbu davrda Samarqand viloyati YaHM hajmi 24927,6 mlrd. so‘mni tashkil etgan xolda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 105,1% ga o‘sgan, shuningdek YaIM tarkibida viloyatning hissasi 6,4% ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 6 154,5 ming so‘mni tashkil qilgan o‘tgan mos davrga nisbatan 102,9% ga oshgan. Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning... ...

O'xshash yangiliklar