Samarqand viloyatining 2022 yil yanvar-iyun oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Samarqand viloyatining 2022 yil yanvar-iyun oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Ushbu davrda Samarqand viloyati YaHM hajmi 24927,6 mlrd. so‘mni tashkil etgan xolda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 105,1% ga o‘sgan, shuningdek YaIM tarkibida viloyatning hissasi 6,4% ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 6 154,5 ming so‘mni tashkil qilgan o‘tgan mos davrga nisbatan 102,9% ga oshgan.

Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning 96,9%ni tashkil etgan bo‘lsa, maxsulotlarga sof soliqlar esa 3,1% ini tashkil etgan.

YaHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda 25,5% (2021 yilda 23,0%), qishloq xo‘jaligi ulushi 32,4% (2021 yilda 35,8%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 42,1 % (2021 yilda 41,2%) ni tashkil qilgan.

Respublika makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarining shakllanishida viloyatning hissasi ahamiyatli hisoblanadi. YaIMda viloyatning hissasi 6,4%ni tashkil etib huddudlar ichida 4-o‘rin, respublika sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi hissasi 5,2%ni tashkil etib 6- o‘rin, asosiy kapitalga investitsiyalar kiritish 4,5%ni tashkil etib 10-o‘rinni egallagan.

Ardasher Murtazayev
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Samarqand filiali xodimlari
Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar