Samarqand viloyatining 2023 yil yanvar-mart oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Samarqand viloyatining 2023 yil yanvar-mart oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Ushbu davrda Samarqand viloyati YaHM hajmi 12,4 trln. so‘mni tashkil etgan xolda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104% ga o‘sgan, shuningdek YaIM tarkibida viloyatning hissasi 6,3% ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 3 008,4 ming so‘mni tashkil qilgan o‘tgan mos davrga nisbatan 1,4% ga oshgan.

Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning 97,1%ni tashkil etgan bo‘lsa, maxsulotlarga sof soliqlar esa 2,9% ini tashkil etgan.

YaHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibida sanoat ulushi 18,2% (2022 yilda 18,2%), qishloq xo‘jaligi ulushi 24,0% (2022 yilda 24,4%), qurilishning ulushi 6,2% (2022 yilda 6,5%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 51,6 % (2022 yilda 51,7%) ni tashkil qilgan.

2023 yilning yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik 8045,5 mlrd. so‘m (2022 yilning yanvar-mart oylarida – 6863,2 mlrd. so‘m)ni va YaHMdagi ulushi 66,7% (2022 yilning yanvar-mart oylarida – 67,3%)ni tashkil etgan. Kichik tadbirkorlikning YaHMdagi ulushining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan pasayishi yirik korxonalar ulushining oshishi bilan bog‘liq.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Murtazayev Ardasher


Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar