Samarqand viloyatining 2023 yil yanvar-sentyabr oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi

Samarqand viloyatining 2023 yil yanvar-sentyabr oylarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi

Ushbu davrda Samarqand viloyati YaHM hajmi 52 438,5 mlrd. so‘mni tashkil etgan xolda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,8% ga o‘sgan, shuningdek YaIM tarkibida viloyatning hissasi 7,0% ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 12 629,4 ming so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 102,6% ga oshgan.

Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning 98,1%ni tashkil etgan bo‘lsa, maxsulotlarga sof soliqlar esa 1,9% ini tashkil etgan.

YaHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda 20,7% (2022 yilda 21,4%), qishloq xo‘jaligi ulushi 39,7% (2022 yilda 39,6%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 39,6 % (2022 yilda 39,0%) ni tashkil qilgan.

2023 yilning yanvar-sentyabr oylarida kichik tadbirkorlik 37 613,8 mlrd. so‘m (2022 yil – 31 078,5 mlrd. so‘m)ni va YaHMdagi ulushi 73,1% (2022 yil– 72,4%)ni tashkil etgan. Kichik tadbirkorlikning YaHMdagi ulushining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan pasayishi yirik korxonalar ulushining oshishi bilan bog‘liq.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Murtazayev Ardasher

Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar