Oziq-ovqat xarajatlarining ijtimoiy omillari

Oziq-ovqat xarajatlarining ijtimoiy omillari
Oziq-ovqat inson hayotida eng muhim ehtiyojlardan biridir. Balanslangan ovqatlanishga rioya qilish salomatlikni saqlash uchun juda muhimdir, bu ham vaqt o‘tishi bilan mamlakatlarning iqtisodiy o‘sishi va rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi (Umar va boshq., 2018). Umumiy daromad yoki xarajatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilishga sarflangan xarajatlar ulushi uy xo‘jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligi darajasini belgilovchi ko‘rsatkich hisoblanadi, chunki oziq-ovqat xarajatlarining byudjetdagi ulushining ortishi uy xo‘jaligining... ...

O'xshash yangiliklar