Tuman va shaharlarning investitsion salohiyatini baholash - Qashqadaryo viloyati misolida

Tuman va shaharlarning investitsion salohiyatini baholash - Qashqadaryo viloyati misolida
Mavjud yondashuvlar Hududlarning barqaror iqtisodiy rivojini ta’minlashda samarali investitsiya siyosatini amalga oshirishning o‘rni katta. Ichki va xorijiy investitsiyalar hajmiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va baholash muhim vazifalardan biri bo‘lib, uning yechimi investitsiya jarayonlari va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning har bir hududi o‘zining tabiiy, mehnat, moliyaviy va boshqa resurslari, shuningdek, mahalliy boshqaruv organlari tomonidan mahalliy va xorijiy... ...

O'xshash yangiliklar