Bilimga asoslangan iqtisodiyot – Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining asoslaridan biri

Bilimga asoslangan iqtisodiyot – Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining asoslaridan biri
Bilimga asoslangan iqtisodiyotga o‘tish jahon iqtisodiyotida yangi tendensiya hisoblanib, bunda kapital va tabiiy resurslar ishlab chiqarishning faqat yagona omili bo‘lmaydi, balki asosiy resurs sifatida bilimlar bilan to‘ldiriladi. Inson kapitali har qanday vaqtda iqtisodiy tizimda mavjud bo‘lgan asosiy kapitalning strategik tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu, ayniqsa, past texnologik jihatdan raqobatbardosh bo‘lmagan iqtisodiyot, xomashyo, tabiiy resurslarga ega va ularga tobe bo‘lgan rivojlanayotgan mamlakatlar... ...

O'xshash yangiliklar