2023 yil yanvar-iyun oylari davomida Buxoro viloyatida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tahlil qilindi

2023 yil yanvar-iyun oylari davomida Buxoro viloyatida  asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tahlil qilindi
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 12 318,0 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilga nisbatan 94,2% ni tashkil etdi. Moliyalashtirishning manbalari bo‘yicha tahlil qilinganda, joriy davrda o‘zlashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning katta qismi – 5 425,7 mlrd. so‘m yoki 44,0% xorijiy investitsiyalari va kreditlari, 4 941,1 mlrd. so‘m, yoki 40,2% korxonalar va aholining o‘z mablag‘lari hisobiga to‘g‘ri keladi. 2023 yil yanvar-inyu oylarida jami... ...

O'xshash yangiliklar