Andijon viloyatining 2022 yil birinchi yarim yillik makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Andijon viloyatining 2022 yil birinchi yarim yillik makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari
6 oylik yakuniga ko‘ra, Andijon viloyati bo‘yicha yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi joriy narxlarda 22 843,1 mlrd.so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 8,4%ga o‘sish qayd etildi. O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha YaIMni shakllantirishda Andijon viloyatining qo‘shgan hissasi 5,9%ni tashkil etdi. Aholi jon boshiga YaHM 6 988,4 ming so‘mni tashkil etib, uning o‘sish sur’ati (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan) 6,2%ni... ...

O'xshash yangiliklar