Buxoro amirligi va Xiva xonligining davlat xarajatlari

Buxoro amirligi va Xiva xonligining davlat xarajatlari
Buxoro amirligi va Xiva xonliklarida byudjet tuzilmagani bois, ularning xarajatlari haqida ayrim ma’lumotlargina mavjud. Xususan, P.P.Ivanov va M.Yu.Yuldashevlar hamda Buxoro amirligi qushbegisining arxiv ma’lumotlari bu xonliklar xarajatlari va daromadlarida o‘xshashlik mavjudligini ko‘rsatadi. Xiva xonligi devonining Amudaryo bo‘lim boshlig‘i talabi bilan taqdim qilingan ma’lumotlarda ko‘rsatilishicha, 1880 yilda Xiva xonligining daromadlari 396 ming so‘m, xarajatlari 238,2 ming so‘m, daromadlari xarajatlardan oshgan qismi... ...

O'xshash yangiliklar