Hisobli do‘st ayrilmas (jahon hisob-kitoblari tarixidan)

Hisobli do‘st ayrilmas (jahon hisob-kitoblari tarixidan)
Miloddan oldingi 552-486 yillarda hukmronlik qilgan Eron shohi Doro sipohiylar sonini aniqlash uchun har bir sipohiydan bitta tosh (g‘ishtni) belgilangan joyda terib ketishni buyurgan. Yunon tarixchisi Gerodotning yozishicha, oldingi 482-42 yillarda skif podshosi Arianta fuqarolarining sonini aniqlash uchun har bir fuqarodan uchi mis bilan mustahkamlangan o‘q yoyi keltirib topshirishni buyurgan. Xitoyda yozuv nisbatan ilgariroq kelib chiqqanligi sababli eramizdan oldingi 2238... ...

O'xshash yangiliklar